pozycjonowanie stron cennik google

pozycjonowanie stron cennik google

Czym jest słowo kluczowe w pozycjonowaniu?


Słowo kluczowe w pozycjonowaniu, inaczej keyword z angielskiego, jest to charakterystyczny ciąg znaków stosowany przez wyróżnik, wspomagający proces wyszukiwania danej informacji. W rzeczywistości może być to cała fraza zawierająca kilka wyrazów, przykładowo „sprzedaż samochodów”. Co ciekawe nazwy tej używa sięDodane: 30-11-2018 02:23

Powrót do pełnej wersji: pozycjonowanie stron cennik google